Hoofd vol plaatjes!

Begeleiding voor beelddenkers

Begeleiding

Tijdens de eerste sessie maken we kennis, inventariseren we het probleem en stellen leerdoelen op. We gaan daarna direct aan de slag. 

Bij de begeleiding van kinderen zit er ook altijd een ouder/verzorger of leerkracht bij. Er wordt een techniek geleerd, waar vervolgens thuis of op school mee verder geoefend wordt. Tussendoor geef ik tips aan de "thuis-begeleider" hoe het kind geholpen kan worden bij het leren. 

Bij een volgende sessie blikken we eerst terug op de voorliggende periode. Is het gelukt te oefenen, zijn er problemen of onduidelijkheden enzovoort. Daarna werken we verder aan de leerdoelen. 

Ik maak onder andere gebruik van de LerenLeren en de IkLeerAnders methode. Klik op de links voor meer informatie. 


Voor wie?

Loop je vast in aangeboden leerstrategie van school? Lukt het niet om je werkzaamheden te organiseren? Zit er meer in dan er uit komt? Wellicht past een "beeelddenkstrategie" wel bij jou!

Je hoeft niet per se een "echte beelddenker" te zijn om baat te hebben bij een visuele aanpak. Veel niet-beelddenkers kunnen er ook heel goed mee uit de voeten. 

Hieronder heb ik een aantal voorbeelden geschreven van mensen die ik de afgelopen jaren mocht begeleiden. Het is een hele diverse groep, met verschillende hulpvragen. 


K -  9 jaar

Ouders: "K valt uit op school met rekenen, de tafels krijgt hij er maar niet in. Zou hij een beelddenker kunnen zijn?"

K is niet een overduidelijke beelddenker, toch loopt hij vast op school met rekenen. Samen met moeder beslissen we dat we aan de slag gaan met de getallen volgens de "beelddenkmethode". We kijken naar de begrippen "plus, min, vermenigvuldigen en delen". We bekijken de samenhang tussen de getallen. K heeft er plezier in en is enthousiast. Bij het automatiseren van onder andere de tafels gaan we ook bewegen. K vindt de lessen zo leuk dat het niet voelt als leren. In de  sessies die volgen pakken we ook rekenschoolwerk op waar K vast loopt en sluiten zo aan bij wat er op dat moment speelt. Na 4 sessies kan K weer verder. 


W - 52 jaar

W heeft zijn werk ook thuis. Daardoor is de scheiding tussen werk en privé lastig. W is zeer creatief en vindt het moeilijk zijn werkzaamheden en taken te plannen. We inventariseren samen welke taken en werkzaamheden W heeft. Daarna maken we een inventarisatie van wat hij feitelijk doet.  We categoriseren alles en we vergelijken dit met de prioriteiten die W heeft. We verdelen de week in tijdsblokken en maken een plan. We bespreken samen hoe we dit visueel kunnen maken. We bespreken wat er goed gaat en waar aanpassing nodig is.


R - 20 jaar

"Ik heb zowel dyslexie als discalculi. Ik ben bijna klaar met mijn MBO opleiding, maar daarvoor moet ik nog een statistiek-examen afronden. Ik herken mij heel erg in het beelddenken, kun je mij helpen?"

Met R heb ik gekeken naar de samenhang tussen getallen, de basis opnieuw aangeleerd, wat is "min, plus, keer en delen ". Na deze basis zijn we gaan kijken naar breuken, procenten en verhoudingen. Na 5 sessies was R voldoende geholpen en heeft zijn statistiek examen gehaald. 


A - 7 jaar

Juf: "ik heb op dit moment een invalgroep 3/4. In deze groep zit een jongetje dat anders leert dan de doorsnee kinderen in de groep. Op dit moment lijkt hij te 'verzuipen'  in de lesstof en in groep 4... Lastig omdat we niet weten waar we moeten beginnen. Hij is zeer gevoelig, denkt anders, kan het wel...maar het komt er niet uit."

A was zeer gedemotiveerd op school aan het begin van de eerste sessie. A bleek overduidelijk een beelddenker te zijn. A aanspreken in deze taal, maakte dat zijn ogen gingen oplichten en hij met energie mee ging doen met de oefeningen. Hij had plezier in de sessies en zijn motivatie en gedrag werden positief veranderd. "Iemand die zijn taal begreep was voor dit jongetje een keerpunt". Door de uitleg die vader tijdens de sessies kreeg, ging hij zijn zoon beter begrijpen, ging hij de waarde van deze manier van denken inzien en heeft daarna de thuisbegeleiding opgepakt. De relatie tussen vader en zoon werd aanzienlijk verbetert. 


M - 40 jaar

Voor mijn opleiding moet ik een hele theoretische toets maken. Het lukt mij niet om alle feiten goed te onthouden, ik haal alles door elkaar. 

We zetten de theorie om in een groot woordweb. Alle onderdelen krijgen vervolgens een eigen kleur en een eigen woordweb. Door gebruik te maken van beeld, kleur, hardop leren en bewegen is de stof in korte tijd eigengemaakt en is M ruimschoots  geslaagd. 


S - 18 jaar

Ik loopt helemaal vast met wiskunde. Alle formules en feiten kan ik wel onthouden, maar ik gooi alles door elkaar en krijg het niet voor elkaar om tot goede oplosstrategieën te komen, hoe kan ik mijn HAVO examen halen?

Bij S zijn we gaan inzetten op zijn sterke geheugen. We hebben alle feiten en formules gecategoriseerd, daardoor ontstond er rust en overzicht. Vervolgens hebben we per categorie alle oplosstrategieën in Beeld gebracht. Tijdens de opgaven van het examen kon S eenvoudig de categorie bepalen en de bijbehorende beelden oproepen, waardoor hij de oplosstrategie en de bijbehorende formules en feiten  "voor zich zag". Hij heeft het eindexamen in 1 x met goed resultaat gehaald.