Hoofd vol plaatjes!

Begeleiding voor beelddenkers

Beelddenken

Wat is beelddenken

De hersenen van een mens bestaan uit 2 delen: de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft. Beide helften hebben hun eigen functies. Zo  zit de creativiteit, intuïtie en emotie in de rechterkant en dat wat we aanleren zoals de taalvaardigheid, beredeneren, volgordelijk denken aan de linkerkant.

Tijdens de eerste levensjaren maken we vooral gebruik van de rechter hersenhelft. Door ontwikkeling gaan we steeds mee gebruik maken van de linker hersenhelft. Rond de 11 jaar is deze ontwikkeling voor het grootste deel klaar. In de meest ideale situatie kunnen we zowel de linker als de rechter hersenhelft goed inzetten. 

Er is een groep mensen die een sterke voorkeur houd voor de rechter hersenhelft, de beelddenkers.  Zij hebben moeite met zaken die aangestuurd worden door de linker hersenhelft, zoals  rationeel, logisch, analytisch, planmatig en volgordelijk denken. Ook de taalvaardigheid wordt aangestuurd door de linkerhersenhelft.


Beelddenken & onderwijs

Beelddenkers hebben een globale leerstijl met een voorkeur voor beelden. 

Beelddenkers weverven en verwerken hun informatie snel, associatief, creatief en vanuit het geheel. Ze hebben overzicht en werken op inzicht en doorzicht.

Het onderwijs in Nederland is talig. Voor de meeste kinderen geen probleem. Beelddenkers hebben echter moeite met de manier waarop zij lesstof aangeboden krijgen. De leerkracht ziet dat er “meer in zit”, maar krijgt geen grip op deze leerlingen. De eerste strubbelingen ontstaan eind groep 3 of in groep 4. Het automatiseren van letters en/of tafels blijft achter, maar ook het werktempo en de concentratie zijn laag. 

"Er zit veel meer in maar het komt er niet uit"

Er zijn ook beelddenkers die de basisschool zonder problemen doorlopen maar ineens vastlopen in de bovenbouw van het VO. Doordat bepaalde taal- en/of rekenvaardigheden onvoldoende zijn geautomatiseerd, ontstaan er problemen bij de complexe materie in de bovenbouw. Het plannen en organiseren van schooltaken kan moeilijk moeilijkheden geven. 


Beelddenken & bedrijf

In het bedrijfsleven kunnen beelddenkers vastlopen in de strakke en talige structuren van het bedrijf, ook communicatie kan moeilijkheden opleveren door een andere manier van informatie verwerking en benadering van een onderwerp. 

Beelddenkers hebben een  “out of the box” benadering, kunnen snel problemen doorzien maar hebben moeite ideeen of oplossingen op een logischer en gestructureerde manier over te brengen. Dit kan tot grote frustraties leiden.